28 września 2015

Google Tag Manager dla początkujących

Jeszcze do niedawna, aby zmodyfikować lub umieścić nowy kod w witrynie, należało skontaktować się z działem IT albo webmasterem. Niestety, często proces wdrożenia kodu na stronę trwa dłużej niż tego oczekujemy. Do tego jeszcze dochodzą błędne instalacje, które należy poprawić i tym samym wydłuża się czas poprawnej implementacji kodu na stronie. 

Google Tag Manager jest narzędziem, które ułatwia pracę ze wszystkimi skryptami i kodami śledzenia zamieszczonymi w witrynie. Dzięki usłudze możemy samodzielnie dokonywać edycji istniejących kodów oraz dodawać nowe skrypty, bez konieczności korzystania z usług działu IT. Za pomocą opcji debugowania na żywo możemy przetestować poprawność zaimplementowanego nowego tagu lub reguły. I co najważniejsze - wprowadzane modyfikacje są całkowicie odwracalne dzięki funkcji tworzenia wielu wersji kontenerów z tagami.

Poniżej przedstawimy sposób konfiguracji konta Google Tag Manager. Zobaczycie, jak łatwo z pomocą narzędzia możemy wdrożyć kod śledzenia Google Analytics i śledzenie konwersji Google AdWords na stronie www.domena.pl.

KONFIGURACJA

Krok 1. Utworzenie konta
Aby skorzystać z usług Google Tag Managera, należy posiadać konto.
Skieruj się na stronę http://www.google.com/tagmanager/ i wybierz „Zarejestruj się teraz”.

Krok 2. Konfiguracja konta
W zakładce „Dodaj nowe konto”, w polu „Nazwa konta” wpisz nazwę konta.
Opcja „Udostępniaj dane anonimowo firmie Google i innym użytkownikom” uruchamia usługę testów porównawczych, udostępniając dane firmy anonimowo. Wybór tej opcji nie jest wymagany.


Krok 3. Konfiguracja kontenera
Nadaj kontenerowi nazwę oraz wybierz ,gdzie chcesz go używać (w naszym wypadku wybieramy „Witryna internetowa”).
Co ważne, konto może zawierać więcej niż jeden kontener. Dobrą praktyką jest posiadanie jednego konta na firmę i jednego kontenera na witrynę/aplikację mobilną. 

Po akceptacji warunków korzystania z Menadżera Tagów Google zostanie utworzone konto z kontenerem.

Krok 4. Kod Google Tag Manager
Skopiuj fragment kodu GTM, który się pojawił i umieść go na każdej stronie witryny. Kod powinien się znaleźć tuż pod znacznikiem <body>, a nie tak, jak w przypadku kodu Google Analytics, pod <head>. Jest to związane z użyciem elementu <iframe>, który w sekcji <head> nie zadziała poprawnie. To jest jedyny moment, w którym konieczne jest skontaktowanie się z działem IT, późniejsze dodawanie i zarządzanie skryptami na stronie możesz wykonywać samodzielnie.WDROŻENIE ŚLEDZENIA GOOGLE ANALYTICS
Najpopularniejszym wykorzystaniem Google Tag Managera jest śledzenie ruchu w witrynie z wykorzystaniem Google Analytics. Coraz więcej witryn – zarówno tych małych, jak i dużych – decyduje się na pomiar danych dotyczących zachowań użytkowników na stronie, co kupują i przeglądają. Jeśli jeszcze nie korzystasz z Google Analytics warto rozważyć jego wdrożenie na stronie w kilku prostych krokach.

UWAGA 
Jeśli nie posiadasz konta Google Analytics, przejdź do strony https://www.google.com/analytics/ i utwórz konto oraz usługę, dla której będziesz dokonywać wdrożenia. Przejdź do zakładki „Administracja”, z kolumny „USŁUGA” wybierz „Ustawienia usługi” i skopiuj identyfikator śledzenia.   

Krok 1. Utworzenie nowego tagu
Przejdź do strony https://tagmanager.google.com/. Wybierz utworzony kontener, a następnie „Dodaj nowy tag”.

Krok 2. Wybór produktu i typu tagu
Nadaj tagowi odpowiednią nazwę. W naszym wypadku nazwą tagu będzie „GA – pageview”, ponieważ będzie on śledził wyświetlenia naszych stron. Dobrą praktyką jest tworzenie nazwy w oparciu o rodzaj usługi i funkcji, jaką ma spełniać. Jest to szczególnie ważne, gdy w przyszłości będziemy posiadać wiele tagów i będziemy musieli nimi sprawnie zarządzać. Wybierz produkt („Google Analytics”) oraz typ tagu („Universal Analytics”). Jeśli korzystasz z klasycznej wersji wersji GA, jako typ tagu należy wybrać „Klasyczne Google Analytics”.

Krok 3. Konfiguracja tagu
W polu „Identyfikator śledzenia” wklej wcześniej skopiowany ID usługi GA, którą chcesz wdrożyć za pomocą GTM. Tworzenie kolejnych tagów dla strony wiąże się z każdorazowym przeklejaniem ID usługi. Można zautomatyzować dodawanie identyfikatora śledzenia za pomocą zmiennej.
Kliknij na ikonę klocka i z listy wybierz opcję „Nowa zmienna”.
Dodaj nazwę zmiennej (w naszym wypadku „GA - ID”), wybierz typ „Stała” oraz nadaj wartość zmiennej, czyli numer konta Google Analytics i kliknij „Utwórz zmienną”. Od teraz możesz korzystać ze zmiennej i nie potrzebujesz kopiować numeru usługi przy tworzeniu kolejnych tagów do kontenera.
Opcja „Włącz funkcje związane z reklamą w sieci reklamowej” umożliwia wykorzystanie remarketingu w Google Analytics oraz raportów demograficznych. Wybór tej opcji jest opcjonalny.
Wybierz „Wyświetlenie strony”, ponieważ chcemy śledzić wyświetlenia wszystkich stron witryny.

Krok 4. Wybór reguły
Wybór reguły uruchamiania jest ważny, ponieważ bez reguły tag nie zadziała. Wybierz ‘Wszystkie strony”, ponieważ chcemy, aby tag był odpalany na każdej stronie.
Zatwierdź utworzenie nowego tagu klikając w przycisk „Utwórz tag”.  

WDROŻENIE ŚLEDZENIA KONWERSJI GOOGLE ADWORDS
Dzięki śledzeniu konwersji możemy mierzyć np. ruch na stronie oraz liczbę realizacji celu. Najpopularniejszym przykładem konwersji są odwiedziny strony, np. „Dziękujemy za kontakt”. Strona ta wyświetli się użytkownikowi tylko wtedy, gdy wykona pożądane przez nas działanie, takie jak wypełnienie formularza kontaktowego. Do śledzenia powyższej konwersji potrzebujemy śledzić stronę, na której wyświetlany jest komunikat „Dziękujemy za kontakt”. Konfiguracja takiego tagu przebiega w kilku prostych krokach.

UWAGA 
Jeśli nie posiadasz konta Google AdWords, przejdź do strony https://www.google.com/adwords i utwórz konto oraz konwersję, dla której będziesz dokonywać wdrożenia. 
Przejdź do zakładki „Narzędzia”, z rozwijanej listy wybierz „Konwersje”, kliknij w utworzoną konwersję i skopiuj jej ID oraz etykietę.
Krok 1. Utworzenie nowego tagu
Utwórz nowy tag wybierając opcję „Dodaj nowy tag”.

Krok 2. Wybór produktu i typu tagu
Nadaj tagowi odpowiednią nazwę. W naszym wypadku nazwą tagu będzie „konwersja AdWords – Dziękujemy za kontakt”. Wybierz produkt „Google AdWords” oraz typ tagu „Śledzenie konwersji AdWords”. 

Krok 3. Konfiguracja tagu
W polu „Identyfikator konwersji” wklej skopiowane ID konwersji, a w polu „Etykieta konwersji” umieść nazwę etykiety z kodu konwersji. 
Poniżej znajdują się dwa pola: „Wartość konwersji” oraz „Kod waluty”, które w naszym wypadku pomijamy.   

Krok 4. Wybór i utworzenie reguły
Aby tag był uruchamiany tylko na wybranej stronie (www.domena.pl/dziekujemy.html), wybierz opcję „Niektóre strony”.

W nowym oknie wybierz „Nowe”. 


Dodaj nazwę reguły („Dziękujemy za kontakt”), wybierz typ zmiennej „Page URL”, operację „zawiera” oraz nadaj wartość zmiennej, czyli fragment adresu docelowego („dziękujemy.html”) i kliknij „Zapisz”.


Możesz zatwierdzić utworzenie tagu klikając w przycisk „Utwórz tag”.  


WERYFIKACJA I PUBLIKACJA
Utworzone tagi jeszcze nie działają na stronie. Zanim zostaną opublikowane, warto zweryfikować czy działają w poprawny sposób. 

Krok 1. Podgląd
Wybierz rozwijane menu przy przycisku „Opublikuj” po prawej stronie, a następnie „Podgląd”.

Krok 2. Weryfikacja
Przejdź na witrynę (www.domena.pl) w nowej karcie przeglądarki. Na dole powinna pojawić się konsola z informacją, czy utworzone tagi zostały uruchomione. 
Jak widać w konsoli tag „GA – pageview” został uruchomiony, a tag „konwersja AdWords – Dziękujemy za kontakt” nie uruchomił się, ponieważ jest on odpalany wyłącznie na stronie zawierającej dziekujemy.html.  

Krok 3. Zapisanie i publikacja kontenera 
Wybierz rozwijane menu przy przycisku „Opublikuj”, a następnie „Utwórz wersję” i zatwierdź przyciskiem „Gotowe”. Kliknij „Opublikuj” i „Opublikuj teraz”.


Od teraz tagi są uruchomione na witrynie, skrypt śledzący serwis rejestruje każde wyświetlenie strony, a jeśli ktoś pomyślnie wypełni formularz i przejdzie do strony zawierającej dziekujemy.html kod konwersji zarejestruje realizację celu.

Autor:
Kamila Celeban, Junior Digital Analyst

11 września 2015

Śledzenie ruchu między domenami (roll-up reporting)

Jeżeli posiadasz kilka domen i subdomen, i chcesz śledzić użytkowników poruszających się między tymi stronami, to nie wystarczy wpiąć tego samego kodu Google Analytics na wszystkich domenach. Takie wdrożenie nie uchroni przed zniekształceniem danych (np. każde przejście między domenami to nowy użytkownik i nowa sesja).

Jeszcze do niedawna wdrożenie śledzenia między domenami wymagało zmodyfikowania kodu Google Analytics i dodatkowego oznaczenia wszystkich linków łączących witryny. To jednak przeszłość.

Poniżej opisujemy łatwą metodę konfiguracji śledzenia ruchu między domenami, z użyciem Universal Analytics i Google Tag Manager. Dodatkowo, prezentujemy konfigurację konta Google Analytics, która ułatwia raportowanie danych zarówno dla wszystkich, jak i dla poszczególnych domen.


Krok 1. Google Tag Manager
Jeśli na twoich stronach nie ma jeszcze kontenera tagów, to nie problem – kod kontenera (dostępny w sekcji administracyjnej twojego konta GTM) należy wpiąć na wszystkich stronach, zaraz za otwierającym tagiem <body>.

Krok 2. Wstępna konfiguracja Google Analytics
Konfiguracja pierwszego widoku w koncie GA ułatwi weryfikację poprawności wdrożenia.
Utwórz usługę Google Analytics, a w niej widok, który będzie miał charakter zbiorczy dla całego ruchu we wszystkich domenach. Skonfiguruj dla niego filtry i cele.

a. Filtry
Domyślnie, GA raportuje część adresu URL znajdującą się po znaku /. 
Takie same ścieżki w różnych domenach zostaną zagregowane. Jeśli więc chcesz wiedzieć, w jakich domenach odbywał się ruch, musisz skonfigurować filtr widoku umożliwiający raportowanie pełnych adresów URL.
Przykład dla podstrony /cenniki w różnych domenach.

Filtr wygląda następująco:

b. Cele
Konfiguracja celów ułatwi globalną ocenę skuteczności stron. Ponadto, jeśli cele powtarzają się w różnych domenach, będzie je potem łatwo skopiować do widoków poszczególnych witryn.

Krok 3. Konfiguracja tagu śledzącego w GTM
a. Utwórz zmienną zawierającą wszystkie domeny objęte śledzeniem.
Jeśli posiadasz również strony w swoich subdomenach, nie musisz ich tu wymieniać. 
Jeśli jednak posiadasz strony na subdomenach obcych domen, w zmiennej uwzględnij konkretną subdomenę np. domena4.lodz.pl nie lodz.pl 

b. Skonfiguruj tag Google Analytics dla śledzenia odsłon.
Jeżeli śledzisz wyłącznie ruch w subdomenach swojej domeny, to wystarczy ustawienie atrybutu cookieDomain o wartości auto.
Dla pełnego śledzenia między różnymi domenami, skonfiguruj dodatkowo atrybut allowLinker.
Ustaw też automatyczne powiązanie domen w sekcji „Śledzenie w wielu domenach”. W tym miejscu możesz wykorzystać skonfigurowaną wcześniej zmienną.
Jeszcze przed publikacją zmian, w podglądzie GTM możesz sprawdzić, czy tag poprawnie się wywołuje na stronach.
Po publikacji kontenera, przy przejściach między domenami, adres URL zostanie dodatkowo oznaczony parametrem _ga, który przekazuje między innymi ID użytkownika. 
Aby dodatkowo sprawdzić poprawność śledzenia, możesz wykorzystać np. dodatek EditThisCookie, w którym podejrzysz, czy w ciasteczku zachowane jest jedno ID użytkownika. 
Ostatecznie, odsłony kolejnych stron w różnych domenach, możesz też sprawdzić w podglądzie na żywo w raportach GA.

Krok 4. Wykluczenie odesłań z własnych domen
Ten punkt jest opcjonalny, jego realizacja zależy od charakteru twoich stron i zachowania użytkowników.
a. Jeśli wszystkie domeny stanowią spójny ekosystem, gdzie użytkownik płynnie się porusza na różnych etapach swojej ścieżki, to rozsądne jest raportowanie odsłon różnych domen w ramach tej samej sesji użytkownika i wykluczenie własnych odesłań.
Aby to zrobić, przejdź do Administratora usługi GA, wybierz „Listę wykluczeń stron odsyłających” i tam, kolejno, dodaj domeny, z których odesłania mają być ignorowane. Takie przejścia zachowają oryginalne źródło wejścia do twoich serwisów. 

Niektóre korzyści – jeśli prowadzisz działania płatne do domeny A i chcesz się dowiedzieć, jaki to ma wpływ na ruch w domenie B, to zachowanie oryginalnego źródła przy przejściu między domenami, ułatwi to zadanie.
Potencjalne wady – jeśli szczególnie interesuje cię ruch w określonych domenach oraz prowadzisz odrębne działania marketingowe dla różnych stron, to możesz napotkać problem w określeniu faktycznego udziału źródeł ruchu do określonej domeny. 
Przykład: ruch płatny do domeny A będzie widoczny również jako źródło w raportach domeny B, także w sytuacji gdy użytkownicy przejdą z A do B (więc faktycznie będzie to referral).
b. Jeśli jednak interesuje cię śledzenie użytkowników całościowo na wszystkich domenach, ale istotna jest wiedza o skali odesłań między nimi, wówczas pomiń ten punkt. 
Finalnie otrzymasz raporty zawierające rzeczywistą liczbę użytkowników twoich stron, ale będziesz widzieć precyzyjnie, do których domen był kierowany określony ruch i ile było dalszych odesłań.

Krok 5. Finalna konfiguracja konta Google Analytics
Jeżeli ukończyłeś wdrożenie tagu śledzącego i konfigurację widoku zbiorczego, warto skonfigurować widok dla poszczególnych domen. 
Jeżeli cele się powtarzają, wystarczy skopiować widok główny i dodać do niego filtr włączający ruch tylko do określonej domeny. UWAGA – pamiętaj, aby w kolejnych kopiowanych widokach usuwać istniejący filtr włączający i konfigurować nowy, adekwatny. Jeśli zmodyfikujesz skopiowany filtr, zmieni się jego treść również w oryginalnym widoku.
Dla porządku, zawsze warto zweryfikować wszystkie ustawienia nowych widoków.

Autor:
Karolina Lejman, Digital Analytics Business Manager

3 września 2015

Czego ludzie szukają w Google?

Stosowanie mniej rygorystycznych dopasowań słów kluczowych w AdWords (przybliżone, modyfikator dopasowania przybliżonego) umożliwia reklamodawcy zidentyfikowanie zapytań, których nie posiada jeszcze w konfiguracji. Słowa te mogą służyć także zupełnie innym celom – badaniu palących problemów Internautów, ich dziwnych fascynacji, obecnych trendów, nadziei i obaw. 

Jedzenie 
Pomimo coraz bardziej powszechnego trendu zdrowego odżywiania nadal wiele osób poszukuje – „pizza w nocy”. Internautom marzy się jedzenie w dostawie: grillowane żeberka, pierożki na parze, kurczak (koniecznie –„na telefon”), kebab, desery, chińczyk, chińszczyzna, chińskie, pizza, spaghetti, pizza, gyros.
Dla szukających pomysłu na własny biznes gastronomiczny mamy dobrą wiadomość – jest nisza do zagospodarowania! Wystarczy stworzyć przepis na „pizzę bezglutenową”.  Ulubione smaki pizzy Polaków to:
- z pieczarkami
- z serem
- z kurczakiem
- z salami
- z łososiem
- z pepperoni
- z jajkiem.
Jednak bezdyskusyjnym królem w kategorii „pizza z” jest pizza z … pieca.
Wojsko, staż pożarna, policja, straż miejsca. Fanów pizzy można znaleźć wszędzie. Polskie zarobki pozostawiają często wiele do życzenia, dlatego nawet oni szukają oszczędności  - „pizza zniżka dla służb mundurowych”.

Problemy współczesnego człowieka ze sprzętem RTV, AGD
Zakup sprzętu, który spełniałaby oczekiwania, jest często procesem bardzo żmudnym i czasochłonnym.  Jednak jego posiadanie też bywa problematyczne. Przed użytkownikami sprzętu RTV, AGD stoi mnóstwo wyzwań:
- jak odkamienić żelazko
- jak włączyć bluetooth w laptopie
- jak włączyć podświetlenie klawiatury w laptopie
- myjka ciśnieniowa karcher jak działa
- jak ustawić intrnet lte timobile w tablecie
- jak waga łazienkowa mierzy poziom tłuszczu
- jak podłączyć zmywarkę bosch do wody
- jak przedłużyć wąż odpływowy pralki / jak przedłużyć wąż odpływowy od pralki
- zmywarka siemens  jak wkładamy zawartość, jak uruchomić zmywarkę do naczyń, jak układać naczynia w zmywarce
- jak zostac jutuberem przes laptopa firmy lenowo
- jak wyjąć klawisz spacji z laptopa lenovo
- jak wymienić procek w lenovo g 50
- jak zmienic hasło w routerze
- jak uruchomić kamerę w laptopie lenovo

Co leczymy domowymi sposobami
Do najczęściej leczonych przypadłości sposobami domowymi zaliczamy:
- grzybica paznokci (domowe sposoby na grzybice paznokci)
- hemoroidy (hemoroidy domowe sposoby)
- biegunkę (biegunka leczenie domowe)
- żylaki nóg (żylaki nóg leczenie domowe)
- bolące stawy (domowe sposoby na bolące stawy)
- żylaki odbytu (żylaki odbytu leczenie domowe)
- ból brzucha (domowy lek na ból brzucha)
- rwę kulszową (domowe sposoby na rwę kulszową)

Dylematy 
Wyszukiwarka Google codziennie pomaga rozwiązać dylematy te małe i te całkiem duże . Wciąż wiele zapytań
Internautów ma charakter  - czy, jak, gdzie?
Internauci pytają:
- na hemoroidy czopki czy masc
- redblocker krem do skory naczynkowej czy do nog terz
- maść końska chłodząca czy rozgrzewająca
- wyciskarka do soków czy sokowirówka
- czy jest samolot z lego
- ekspres do kawy na saszetki czy kapsułki
- czy mozna założyć słuchawki marki sony do drugiego telefonu też marki sony
- czy krem venus na piegi działa
- kto leczy żylaki odbytu
- zmywarka beko od tyłu czy folie sie sciaga
- czy na laptopie lenovo bedzie dzialal weidzmin

Pięknym być
Poszukiwanie sposobu na piękny wygląd czasem obiera dość nieoczekiwany kierunek:
- buty do odchudzania
- czy mozna schudnac na tabletkach przeczyszczających
- czy od samych tabletek da sie schudnąć
- czy są preparaty na odchudzanie z włóknem ksantanowym
- masci na grube zylaki
- tabletki na schudniecie z brzucha do kupienia bez recepty
- balsamy na schudniecie w nogach
- chili tabletki na odchudzanie
- niebieskie tabletki na odchudzanie
- prochy na odchudzanie
- leki moczopędne dostępne bez recepty na odchudzanie
- napoje dla sportowców w proszku
- maść na hemoroidy zmarszczki

*zachowano oryginalną pisownię

Autor:
Dominika Walczak, Group Paid Search Manager