20 marca 2015

Nowa wersja edytora AdWords wkrótce zastąpi starą

Do tej pory do edytora AdWords stopniowo wprowadzano drobne zmiany. Jednak obowiązująca wersja 11.0.3. (pojawiła się pod koniec grudnia 2014) to prawdziwa rewolucja. Google zaleca aktualizację do najnowszej wersji przed 2 kwietnia 2015.

Osobom, które nie spotkały się z Edytorem, warto wspomnieć, że jest to bezpłatna aplikacja, która pozwala na łatwe zarządzanie kampaniami. Umożliwia ona wprowadzanie zmian offline i przesyłanie ich na konto AdWords. Edytor upraszcza pracę szczególnie przy bardzo rozbudowanych kontach, w których występuje wiele kampanii, grup, słów kluczowych.

Nowa wersja Edytora usprawnia nawigację i ułatwia zarządzanie kontami, jednak czy rzeczywiście dla osób używających aplikacji na co dzień, są to udogodnienia?

Duża zmiana w wyglądzie interfejsu
*Pomoc AdWords definiuje poszczególne części zmienionego edytora jako:
Pasek narzędzi (1), widok drzewa (2), lista typów (3), widok danych (4), panel edycji (5)
rys. 1 Wygląd nowego edytora AdWords
Zmiana interfejsu dotyczy w szczególności listy typów (3), to tu możemy znaleźć interesujące nas elementy (kampania, grupa reklam, słowa kluczowe i kierowanie, reklamy i rozszerzenia). Klikając w listę typów zmiany wyświetlają się w widoku danych (4). W nowym edytorze modyfikacje dla kampanii i grup widoczne są na pasku bocznym, pod widokiem drzewa.  Do tej pory tego typu zmiany dostępne były po prawej stronie panelu edytora Adwords.
Pojawienie się listy typów to największa zmiana, dzięki której możemy łatwo zobaczyć, do czego odnoszą się analizowane dane, co znacznie ułatwia pracę. 

Wydzielanie okien
Nowością jest również wydzielenie okna przy dwukrotnym kliknięciu jednego z typów lub ikony strzałki. Wynikiem tego jest możliwość wyświetlania kilku okien jednocześnie.
Klikając dwukrotnie w wybrany element na liście typów przeniesiemy się do nowego okna. 

Zarządzanie i nawigacja
Otwieranie wielu kont
Nowy edytor umożliwia zarządzanie wieloma kontami jednocześnie poprzez otwieranie ich w nowych oknach. Funkcjonalność ta ułatwienie szybkie wprowadzanie zmian pomiędzy kontami.
Rys. 2 Otwieranie wielu okien jednocześnie

Wprowadzanie wielu zmian
Istotne zmiany w nowym Edytorze dotyczą także wprowadzania wielu zmian. Na liście typów należy wybrać element, który chcemy dodać, następnie kliknąć „Wprowadź wiele zmian” i tu możemy wybrać 2 opcje:  skopiować i wkleić listę zmian ze schowka lub wpisać dane bezpośrednio. Ważny jest wybór odpowiedniego nagłówka kolumny, np. słowa kluczowe, grupa itp. Następnie należy zatwierdzić lub odrzucić wprowadzone zmiany.

Cofanie i przywracanie wielu zmian
Opcja cofania zmian dostępna była również w poprzednich wersjach Edytora, jednak w tym przypadku modyfikacja jest dość istotna. Po wprowadzeniu kilku zmian skrót CTR + Z i kliknięcie w przycisk ,,Cofnij” powoduje cofnięcie ostatniej dokonanej przez nas operacji. W poprzedniej wersji, mogliśmy zaznaczyć kilka zmian, a opcja cofnięcia dotyczyła zaznaczonych przez nas elementów. Obecnie cofając daną zmianę musimy cofnąć wszystkie zmiany, które nastąpiły po niej. Google umożliwia również wybór typu wprowadzanej zmiany. 
rys. 3 Opcja ,,Cofnij"w starym edytorze
rys. 4 Opcja ,,cofnij" w nowym edytorze
Ten element może nieco utrudnić pracę osobom przyzwyczajonym do korzystania ze starej wersji Edytora. 
Na szczęście została wprowadzona funkcja  „Ponów”, dzięki której możemy przywrócić cofniętą wcześniej zmianę. Możemy użyć do tego skrótu Shift + Ctrl + Z (Windows) lub Shift + ⌘ + Z (Mac).
Inteligentniejsze wyszukiwanie
Nowy Edytor umożliwia inteligentne wyszukiwanie, łączy ono elementy dostępne do tej pory pod przyciskiem „Wyszukiwanie zaawansowane” z funkcjonalnością dostępną pod przyciskiem „Widok”. Dzięki temu możemy jednocześnie wykorzystywać oba te kryteria.
rys. 5 Inteligentne wyszukiwanie w starym edytorze AdWords
rys. 6 Inteligentne wyszukiwanie w nowym edytorze AdWords
Skróty
Skrót CTR + ? przenosi nas do pomocy, gdzie możemy zapoznać się z całą gamą pozostałych skrótów klawiszowych. Z pewnością każdy użytkownik Edytora wybierze skróty, z których najczęściej korzysta. Innym sposobem jest wybranie zakładki Pomoc i tam wybrać sekcje Skróty.
Niewątpliwą zaletą skrótów jest szybsze poruszanie się po koncie poprzez przechodzenie do wybranych obszarów. 

Podsumowanie
Słowa kluczowe, reklamy,  grupy, kierowanie, rozszerzenia i kampanie widoczne do tej pory w panelu edytora po prawej stronie, w nowej wersji Edytora możemy znaleźć po lewej stronie tuż pod kampaniami. 
Lepsza widoczność niektórych zakładek tj. Lokalizacje – wykluczenie lokalizacji, słowa kluczowe – wykluczenia, grupy wiekowe, grupy wiekowe – wykluczenia, płcie, płcie – wykluczenia 
Dużo lepsza widoczność reklam graficznych. Dzięki temu zdecydowanie szybciej można zarządzać kontem, na którym następują częste zmiany grafik. We wcześniejszych wersjach Edytora mogliśmy zobaczyć jednocześnie 2-3 reklamy graficzne, teraz zwiększyła się widoczność grafik, co w znacznym stopniu umożliwia szybsze zmiany.
W przypadku kampanii GDN optymalizacja jest ułatwiona ze względu na lepszą widoczność wykluczeń miejsc docelowych.
Nowością jest również możliwość dodawania tematów w kampaniach GDN. Funkcjonalność ta zdecydowanie skraca czas tworzenia kampanii kierowanych na tematy. Do tej pory można było to robić tylko online. 

--
Magdalena Szczepańska, Paid Search Executive Udostępnij:

0 komentarzy: