15 marca 2016

Kliencie, bez Ciebie nie (wy)gramy!

Marketing wyszukiwarek to bardzo specyficzna dziedzina reklamy. Promowanie marki w wynikach wyszukiwania to ciągły proces pełen nieustannych zmian, nowości, udoskonaleń. Opiera się on na danych, intuicji i wiedzy. Ale w całej jego skomplikowanej strukturze najważniejsza jest jedna rzecz:  współpraca klienta z agencją.

Wielokrotnie już spotykałem się z opinią, że po zleceniu pracy agencji, to można w zasadzie spokojnie oczekiwać wyników, zbierać pochwały i przeliczać kolejne zwroty z zainwestowanych pieniędzy. Jak bardzo jest to mylne w kontekście prac związanych z SEO i SEM.

Cel jest jeden, podejścia są dwa
Przed agencją i klientem zawsze stoi ten sam cel: jak największe wsparcie dla prowadzonego biznesu, które w przyszłości przełoży się na większą monetyzację prowadzonych działań. W tym kontekście już sama świadomość wspólnego celu definiuje potrzebę kooperacji. W zależności od charakteru prowadzonych działań, różnie będą te potrzeby zdefiniowane. Jednak patrząc globalnie na projekt, nie ma możliwości prowadzenia efektywnej kampanii SEO czy SEM, bez wiedzy o planach klienta dotyczących witryny internetowej, obecności marki w sieci, czy rozwoju biznesu.

Korelacja działań promocyjnych z filozofią i możliwościami firmy, to najlepsza droga do optymalnej współpracy, której efektem będzie spełnienie założonego celu. W dobie nieustającej walki o uwagę użytkownika, tylko przemyślane i spójne działania mogą przełożyć się na pożądany dla danej marki efekt. Integracja działań promocyjnych online czy offline, analiza i segmentacja użytkowników wedle potrzeb klienta, czy wreszcie personalizacja działań promocyjnych – to wszystko nie wydarzy się bez wspólnego omówienia potrzeb i strategii działań. Takie podejście daje także komfort oraz stabilizację projektową, której efektem jest chociażby reagowanie z wyprzedzeniem na potrzeby klienta, np. w kwestii optymalizacji działań Paid Search przy okazji dużej kampanii telewizyjnej.

Podejście, w którym klient i agencja nie współpracują nie da możliwości wyjścia poza standardowe ramy projektu, ustalone na etapie ofertowania. I choć działania będą wykonane, a efekty osiągnięte, to jednak zawsze pozostanie niedosyt, że niewykorzystana została szansa lub, że przez brak komunikacji pominięto ważny w danym projekcie element.

Zwycięski remis
Jak zawsze rozwiązaniem jest odpowiedni balans. Klient nie zawsze ma czas, by rozmawiać z agencją i przedstawiać każdy, nawet najmniejszy plan rozwoju swojego biznesu. Z drugiej strony, od agencji, bardzo słusznie zresztą, oczekuje się proaktywności i reagowania na zmiany i trendy. Należy zatem wypośrodkować możliwości klienta oraz proponowane działania w zakresie SEO i SEM, tak aby stworzyć jak najbardziej efektywną formę współpracy, a nie przedstawiać jedynie setki potencjalnych możliwości.

Jeśli widzimy, że przy okazji SEO chcemy poprosić klienta o wdrożenie X rekomendacji na stronie, spójrzmy najpierw przez pryzmat jego biznesu, które będą dla niego najbardziej wartościowe. W krótkiej rozmowie można zdefiniować sobie harmonogram prac i ustalić priorytety, by wszystko działo się w odpowiednim czasie, i dało jak najbardziej optymalny efekt.

Gramy w tej samej drużynie
Działania SEO, SEM i wszelkie prace związane z analityką bardzo silnie wiążą się z wizją obecności danej marki w Internecie. Nie sposób jest dbać o widoczność swojego biznesu, bez skonfrontowania  posiadanych narzędzi i wiedzy agencji z wizją klienta. W ten sposób jesteśmy w stanie strategicznie podejść do biznesu, definiując najważniejsze cele i ustalając kolejne etapy prac. Wtedy też nabieramy pewności że taki plan będzie dla klienta jak najbardziej opłacalny.

Przy okazji takiego podejścia ważnym szczegółem jest także nomenklatura. Na pewnym poziomie współpracy, relacja klient- agencja przestaje mieć już jakiekolwiek podstawy. Przechodzi ona na inny poziom, gdzie ważne jest partnerstwo i wzajemne zrozumienie. Bazując komunikacyjnie i projektowo na tych dwóch fundamentach możliwe jest zbudowanie modelu współpracy, którego efektem zawsze będzie coś więcej, niż tylko cyfry.

Piłka zawsze po naszej stronie
Przy okazji działań SEO i SEM, ważne by partnerzy mogli wspólnie ustalać kolejne kroki. Działania Paid Search dają możliwość dynamicznego reagowania na decyzje biznesowe – warto wykorzystać ten fakt i wspólnie ustalić plan dla kolejnych ważnych akcji dla biznesu. Jeśli wiemy, że w danym okresie partner przeprowadzi redesign lub ruszy z duża kampanią reklamową, być może jest to moment, by uwzględnić to w działaniach SEO? Efektem tych działań będą dane, które posłużą nie tylko do optymalizacji prowadzonych kampanii, ale będą stanowić dla partnera prawdziwą wartość, nie tylko marketingową, ale i biznesową.

Współpraca między marką a agencją staje się dziś fundamentem dla efektywnych i długofalowych działań reklamowych w tak dynamicznym środowisku, jakim jest środowisko wyszukiwarek internetowych. Praca nad widocznością marki i promowaniem swojego biznesu to wspólna odpowiedzialność obu stron i tylko kooperacja może dać efekt, który dla prowadzonego biznesu będzie stanowił prawdziwą wartość.

Autor:
Dominik Kamocki, Account ExecutiveUdostępnij:

0 komentarzy: