20 sierpnia 2014

Wybrane reguły automatyczne pomocne przy zarządzaniu kontem AdWords

Dzięki regułom automatycznym możemy zaoszczędzić sporo czasu na wykonywaniu czynności,  które podczas optymalizacji konta powtarzamy parę razy w ciągu dnia lub tygodnia. Jeżeli zatem mamy wystarczającą ilość danych i wiedzę, możemy się pokusić o ich ustawienie w naszym panelu. 

Reguły automatyczne możemy tworzyć na poziomie kampanii, grup reklam, słów kluczowych i reklam. Poza prostymi regułami wstrzymującymi i włączającymi wybrane elementy, również dostępne są bardziej rozbudowane - szczególnie na poziomie słów kluczowych, gdzie możemy wziąć pod uwagę więcej czynników tj. koszt konwersji, wynik jakości, średnią pozycję, CTR. Przy odpowiednim ustawieniu reguł jesteśmy w stanie zaoszczędzić czas, który możemy przeznaczyć na inne działania optymalizujące kampanię.
Podczas tworzenia reguł możemy łączyć i tworzyć różne kombinacje adekwatne do aktualnych potrzeb optymalizacyjnych.

Reguły automatyczne dla słów kluczowych

Zmiana maksymalnych stawek CPC

Dzięki tej regule możemy zwiększać i obniżać procentowo stawki CPC na poziomie słów.
Przykładem może być reguła obniżająca stawkę o 5% dla słów, które znajdują się pomiędzy średnią pozycją 1,5-3,0, ich CTR>10, a wynik jakości jest nie mniejszy niż 7. Częstotliwość zmian wprowadzanych na koncie możemy wybrać spośród 4 wariantów:
jednorazowego,
codziennego,
raz w tygodniu,
raz w miesiącu.

Dla tego przypadku zmian, na początku warto jest zastosować wariant częstotliwości „raz w tygodniu”.


Ustawienie takiej reguły pozwala nam na obniżenie stawek CPC dla słów, które mają bardzo dobre wyniki, a zmniejszenie stawki nie spowoduje ich spadku.

*Dla bezpieczeństwa ważne jest, aby pamiętać o ustawieniu minimalnej stawki dla tej reguły. W przypadku jej pominięcia może dojść do sytuacji, w której stawka spadnie do poziomu 0,1gr. Wtedy słowo przestanie się wyświetlać, a tego chcemy uniknąć.

Możemy też użyć reguły podnoszącej maksymalne stawki CPC dla słów, które wyświetlają się np. poniżej 5 pozycji. Reguła ta wyglądałaby wtedy następująco:
Jeżeli ustawimy taką regułę, automat codziennie będzie wybierał słowa, które mają słabą pozycję (w tym wypadku poniżej 5) i podnosił ich maksymalną  stawkę CPC o 10%. Dzięki podniesieniu stawek jest szansa, że pozycja naszych reklam wyświetlających się na dane słowo polepszy się.
Podobną regułę można zastosować, biorąc pod uwagę utratę wyświetleń ze względu na pozycję.
Podniesienie stawki CPC spowoduje wzrost potencjalnych wyświetleń.
Inna regułą pomagającą ominąć konieczność manualnego wprowadzania zmian  jest reguła zmieniająca stawki CPC, biorąca pod uwagę koszt konwersji oraz ich ilość. . Kiedy nasze słowa konwertują oraz generują niski koszt konwersji warto podnieść ich CPC, aby częściej się wyświetlały. Reguła ta wyglądałaby tak: 
*Zaznaczając w wymaganiach konwersje, lepiej jest wybrać szerszy zakres pobieranych danych. Da nam to pewność, że konwersje zostały już zliczone.

Podnoszenie stawek do wysokości stawki CPC za pierwszą stronę

Kolejną regułą, która pozwoli nam zaoszczędzić trochę czasu jest reguła podnosząca CPC do wysokości wymaganej za pierwszą stronę.
Jeżeli chcemy, aby reklamy wyświetlały się na pierwszej stronie wyszukiwania, w wymaganiach wybieramy opcję stan pokazujący ‘poniżej stawki za pierwszą stronę’. Możemy dodatkowo wziąć pod uwagę średnią pozycję - poniżej 3. 
W tym przypadku również trzeba pamiętać o dostosowaniu maksymalnej stawki za kliknięcie. Nie chcemy bowiem, aby doszło do sytuacji, w której stawki wzrosną do zbyt wysokiego poziomu np. 5zł. 

Reguły automatyczne dla kampanii
Pomocną regułą na poziomie kampanii jest reguła zmieniająca budżet dzienny.
Jeżeli wiemy, że na naszym koncie w każdy poniedziałek występuje wzmożony ruch oraz większa ilość konwersji niż w pozostałych dniach tygodnia, warto zwiększyć budżet dzienny dla tej kampanii. 
Przykładem takiej reguły może być reguła zwiększająca budżet dzienny o 50% w każdy poniedziałek z zaznaczeniem ilości konwersji, których w tym przypadku ma być więcej niż 10, biorąc pod uwagę dane z ostatnich 30 dni. 
Dzięki podniesieniu budżetu istnieje większa szansa, że tego dnia kampania będzie konwertowała.
Podsumowanie
Reguły automatyczne umożliwiają szybką reakcję na trendy bez konieczności codziennej weryfikacji statystyk.
Wyżej wymienione są tylko przykładowymi regułami jakie możemy ustawić na koncie. Każda z nich powinna być dostosowana do indywidualnych zapotrzebowań, danych i statystyk. 
Ustawiając reguły, pamiętajmy, aby ustawiać maksymalne i minimalne  stawki CPC, aby uniknąć zbyt wysokich lub zbyt niskich wartości, co powoduje zmniejszenie ruchu.
Jeżeli nie czujesz się pewnie przy zmianie stawek, lepiej na początku zmieniać je nieznacznie i obserwować statystyki w dłuższym okresie. . 
Przed każdym zapisaniem reguły należy zobaczyć podgląd wyników. Upewniamy się wtedy, że reguła zadziała dla elementów, które rzeczywiście spełniają nasze wymogi i jest ona odpowiednio ustawiona.
Jeżeli jakaś reguła nie spełniła Twoich oczekiwań, możesz ją bez problemu wstrzymać. Warto jednak eksperymentować ze strategiami i kombinacjami, które są nieograniczone.
Pamiętajmy, że reguły mają za zadanie pomóc w optymalizacji kampanii, a nie całkowicie zastąpić nasze działania.

--
Justyna Burchard, Paid Search Executive


Udostępnij:

0 komentarzy: