8 stycznia 2016

Analiza linków zwrotnych – praktyczne porady

Wielu właścicieli stron www na pewno zastanawiało się, jakie backlinki (odnośniki na innej stronie prowadzące do strony docelowej) prowadzą do ich serwisów. Jest to bardzo istotne, ponieważ w zależności od tego, jakiej jakości linki zwrotne posiada dana witryna, tak jest ona postrzegana przez roboty Google’a. Im więcej dobrych jakościowo naturalnych odnośników, tym większym zaufaniem Google będzie darzyło nasz serwis. Oczywiście, dobre jakościowo linki to tylko jedna ze składowych, mających wpływ na pozycję serwisu w naturalnych wynikach wyszukiwania. Bez optymalizacji treściowej oraz technicznej, sam link building nie da nam wymiernych efektów SEO.

Dlatego, jeśli i Ty jesteś ciekaw, jak rozpocząć swoją przygodę z analizą backlinków w kontekście narzędzi: Majestic i Ahfres, zapraszam do przeczytania całego artykułu. Warto w tym miejscu jeszcze wspomnieć, że oba narzędzia są płatne, przy czym z Ahrefs możemy skorzystać na zasadach 14-dniowego trialu.

Poniżej przykładowe dane dla serwisu z nienaturalnym profilem linków.

Liczba i przyrost linków zwrotnych
Pierwszym krokiem do analizy linków zwrotnych może być sprawdzenie ich liczby. Na podstawie takiej informacji będziemy w stanie stwierdzić czy np. nasz serwis zyskuje na popularności (tj. czy użytkownicy chętnie się odnoszą do naszego serwisu).

MajesticAhfres

Jak widać na powyższych grafikach, liczba linków zwrotnych prowadząca do tego konkretnego serwisu dość istotnie się różni w zależności od użytego narzędzia. W tym wypadku zalecam zestawienie tej ilości z danymi z konta Google Search Console, by mieć pełniejszy obraz sytuacji. 
Przejdźmy do analizy przyrostu back linków. Tutaj mam na myśli nagły przyrost dużej ich liczby w niedługim czasie. Taka analiza pozwoli nam stwierdzić, czy do naszej domeny (czy subdomeny) nie zaczęły w dużych ilościach linkować strony spamowe na dokładne anchor texty (czyli słowa pod którymi kryje się link), co może być wynikiem np. działań konkurencji. Jeśli zaobserwujemy, że nasza witryna pojawia się na coraz gorszych pozycjach, warto wziąć pod uwagę taką właśnie ewentualność, jeśli już wykluczyliśmy inne możliwości. 

Majestic 

Ahrefs
Majestic dostarcza nam informacji o tym, ile linków zwrotnych do naszego serwisu zostało dodanych w ostatnich 90 dniach. Natomiast Ahrefs daje nam informacje o ilości dodanych linków od początku istnienia serwisu. 
Co więcej, wykres Ahfres’a pozwala nam w bardziej czytelny i przejrzysty sposób określić, czy w pewnym momencie nasz serwis nie został „dopalony” linkami o nieznanym nam pochodzeniu. Poniżej przykład działań konkurencji, które miały na celu pogorszenie jego wyników w SERP’ach. Doprowadziło to do tego, że w niedługim okresie liczba linków zwrotnych z 2 tys. podskoczyła do 11 tys. Co warto podkreślić, linki były utworzone na dokładne anchor texty oraz pochodziły ze słabej jakości stron zewnętrznych.


Anchor texty linków zwrotnych 
Poza analizą liczby linków zwrotnych, w narzędziach Majestic oraz Ahrefs możemy również analizować sposób ich podlinkowania. Anchor texty są również niezwykle istotne z punktu widzenia SEO. Jeśli chcemy, by profil naszych backlinków był jak najbardziej naturalny warto zbadać, czy wspomniane anchor texty nie zawierają słów kluczowych bezpośrednio wskazujących na zawartość strony docelowej. 

Majestic
Narzędzie to pozwala nam analizować m.in. ile backlinków posiada konkretny anchor text, ile z nich ma parametr dofollow, a ile nofollow. Ważniejsze jednak jest to, że możemy łatwo sprawdzić adresy url miejsc, w których znalazły się linki na dokładne anchor texty.


Na poniższym grafie możemy łatwo zaobserwować, jak procentowo prezentuje się rozkład anchor textów linkujących do naszego serwisu. Tutaj warto wspomnieć, że naturalny profil linków powinien posiadać duży % zdywersyfikowanych anchorów oraz w dużej części zawierać nazwę brandu/serwisu.

Ahrefs
W tym narzędziu, podobnie jak w Majestic, możemy sprawdzić popularność danych anchor textów wraz z ich procentowym udziałem (w podziale na źródła z domen i ze stron). 


Ahfres daje nam także możliwość sprawdzenia, które z linków zwrotnych mają parametr dofollow i nofollow. Możemy również filtrować wyniki np. po charakterze platformy (blog, wordpress i inne) czy języku domeny z backlinkiem. 


Nowe i utracone linki zwrotne 
Gdy chcemy przeanalizować zarówno linki nowe, jak i te usunięte, możemy śmiało skorzystać z obydwu narzędzi. Chyba najbardziej przydatnym okazuje się tutaj badanie linków straconych, np. w przypadku, jeśli gdzieś usunięto źródło naszej publikacji.


  • Majestic

Majestic pozwala nam na sprawdzenie usuniętych linków w przeciągu 14 dni. Co jednak warto zaznaczyć, historia usuniętych linków obejmuje dłuższy okres, bo aż ostatnie 90 dni. Narzędzie pokazuje nam zarówno miejsce usuniętego linka, jak i datę tego zdarzenia.
  • Ahrefs


Ahrefs dostarcza nam tych samych informacji co Majestic, jednak jego zakres historyczny obejmuje nie 90, a ostatnie 60 dni. Podobnie otrzymujemy miejsce usuniętego linka wraz z datą.

Podsumowanie
Majestic i Ahrefs pozwalają nam na bardzo podobną analizę linków zwrotnych. Dotyczy to bezpośrednio omówionych wcześniej punktów, czyli liczby linków, ich miejsc dodania, anchor textów czy daty dodania/usunięcia linka. Poza wymienionymi funkcjami narzędzia pozwalają na dużo szerszą analizę backlinków np. parametrów CF i TF (parametry MS) domeny, na której znalazł się link czy linkowanych adresów url, które zwracają błąd 404. 


Trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć, które narzędzie do analizy backlinków jest najlepsze pod względem zbierania i analizy danych. Jeśli będziesz się podejmować analizy, sugerowałabym korzystanie z wielu narzędzi i agregowanie danych. Oprócz Majestic i Ahrefs, polecam Search Console i np. Open Site Explorer. To pozwoli uzyskać najbardziej faktyczny pogląd na sytuację i pozwoli dojść do najbardziej wiarygodnych wniosków. Dla potwierdzenia tej tezy, na  poniższym wykresie zamieszczono procentowo ilość linków zwrotnych, co do których pozyskano informacje z wykorzystaniem poszczególnych narzędzi. Autor analizy  kolorem żółtym zaznaczył, jaki procent wszystkich linków uzyskał poprzez zestawienie informacji pochodzących z 3 różnych narzędzi. Dzięki takiemu zabiegowi, udało mu się zdobyć wiedzę na temat 80% linków zwrotnych.


Autor:
Anna Antczak, Junior SEO Specialist


Udostępnij:

0 komentarzy: