22 sierpnia 2008

Zmiany w Quality Score

Wynik jakości (quality score) to wartość wykorzystywana do pomiaru jakości i trafności reklam oraz określania minimalnej ceny ofertowej w kampanii SEM realizowanej na Google. Wynik ten wpływa m.in. na pozycję reklam wyświetlanych na stronach wyników wyszukiwania i w systemie kontekstowym, oraz cenę za kliknięcie. Im wyższa wartość quality score, tym niższe CPC (cost-per-click) oraz tym lepsze miejsce pojawienia się naszej reklamy.

Google zapowiedziało właśnie zmiany związane z wyznaczaniem wyniku jakości… Zostaną one wprowadzone jeszcze w tym miesiącu. Najważniejsze to:

1. Uwzględnianie 'search query performance' przy liczeniu quality score.
2. Zastąpienie minimalnej stawki ofertowej stawką 'first page bid'

Przede wszystkim, quality score zyska na precyzyjności, gdyż przy jego obliczaniu brane będą teraz pod uwagę także zależności pomiędzy wyszukiwanymi przez internautów hasłami, a częstotliwością klikania przez nich w reklamę, która pojawia się po wpisaniu tych haseł w wyszukiwarce (tzw. search query performance). Oznacza to, że odbiorcom serwowane będą reklamy lepiej dopasowane do ich oczekiwań, a reklamodawcy wzrośnie wynik jakości, co ostatecznie wpłynie oczywiście na opłacalność jego działań promocyjnych w wyszukiwarce.

Co ważne - z punktu widzenia realizatorów kampanii – minimalna cena ofertowa (minimum bid), czyli najniższa kwota, jaką reklamodawca może zapłacić za kliknięcie, aby słowo kluczowe powodowało wyświetlanie reklam w wynikach wyszukiwania, zastąpiona zostanie stawką (first page bid) konieczną do zadeklarowania w celu wyświetlenia reklamy na pierwszej stronie wyników wyszukiwania.

Oto przykład ilustrujący wprowadzone zmiany…

Załóżmy, że promujemy się na słowo kluczowe 'mleko’… Nasze reklamy pojawiające się na to słowo lepiej sprawdzają się w USA niż w Kanadzie. Do tego okazuje się, że więcej kliknięć zbieramy od tych użytkowników, którzy wpisują w wyszukiwarce zapytanie 'mleko dostawa' niż od tych, którzy wpisują tylko 'mleko'…

Dotychczas, przy 'statycznym quality score' i minimalnej cenie ofertowej, reklamy wyświetlały się na wszystkie wymienione zapytania, bez uwzględnienia wspomnianych różnic w skuteczności, zależnych od lokalizacji (Stany Zjednoczone vs Kanada), czy wpisanego w wyszukiwarce hasła ('mleko' vs 'mleko dostawa'). Teraz będzie to regulowane dynamicznie, dzięki czemu wynik jakości będzie lepszy.

--
Aneta Mondry


Udostępnij:

0 komentarzy: