27 stycznia 2010

Jak zmierzyć i obliczyć jakość formularza?

Jeżeli w serwisie występują rozbudowane formularze, które pełnią funkcję sprzedażową, np. pozwalają klientowi zakupić polisę ubezpieczeniową albo założyć konto w banku, to warto zbadać, czy formularz nie jest wąskim gardłem całego procesu ze względu na niski lub niewystarczający poziom jego jakości. Formularze te zazwyczaj składają się z dużej ilości pól, tzn. kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu, a proces zakupu / wypełnienia formularza często obejmuje kilka kroków. Dodatkowo, zwykle większość pól w formularzu objęta jest walidacją. Występowanie pól walidowanych w formularzu jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia badania. Wskazane jest też, aby walidacja formularza następowała w momencie jego wysyłania.

FQR - wskaźnik jakości formularza

W przypadku badania jakości landing page wskaźnikiem, który pozwala ocenić nam jej jakość jest Bounce Rate. W przypadku badania jakości formularza, do jego oceny wprowadzimy wskaźnik Form Quality Rate.

FQR = (1- ( SubmitError / SubmitAll))*100%

SubmitError - ilość prób wysłania formularza zakończonych błędem
SubmitAll - ilości prób wysłania formularza zakończonych błędem + liczba wysłanych formularzy zakończona sukcesem

Przykład 1

Użytkownik chciał zakupić polisę ubezpieczeniową online. W celu zakupu próbował wypełnić formularz zakupu polisy składający się z 25 pól. Użytkownik otrzymał potwierdzenie wysłania formularza w trzeciej próbie. Mamy więc dla tego przypadku…

SubmitError = 2
SubmitAll = 2+1
FQR = (1-(2/3))*100% = (1-(0.66)*100% = 33%

Jakość formularza wynosi = 33%

Przykład 2

Użytkownik X wypełnił i wysłał formularz bez problemów za pierwszym razem. Użytkownik Y wysłał formularz za trzecim razem. Użytkownik Z próbował wypełnić formularz trzy razy i zrezygnował.

SubmitError = 5
SubmitAll = 5+2
FQR = (1-(5/7))*100% = (1-(0.71)*100% = 29%

Jakość formularza wynosi = 29%

Sposób rejestracji błędów w formularzu przy wykorzystaniu GA

Dla potrzeb rejestracji błędów w formularzu wykorzystamy funkcję _trackPageview()

W momencie próby wysłania formularza przez użytkownika, następuje walidacja i informacja o błędnie wypełnionych polach zostaje zapisana w postaci kodu z wykorzystaniem funkcji _trackPageview().

Przykład

Mamy formularz składający się z 3 pól. Pola nr 1 i 2 są objęte walidacją. Użytkownik popełnia błąd w polu nr 1 – wtedy informacja o błędzie zostanie zakodowana jako „100”. „1” oznacza błąd w polu nr 1. Oznaczenie „0” informuje nas, że pole zostało poprawnie wypełnione lub nie jest objęte walidacją.

Kod dla poprawnie wypełnionego formularza to „000”. Funkcja rejestrująca informację o błędzie np. dla poprawnie wypełnionego formularza będzie miała postać: pageTracker._trackPageview("/onlineform/000");

W celu analizy danych informacje zarejestrowane w Google Analytics eksportujemy do Excela, a następnie poddajemy analizie.

W okresie A - B zarejestrowano dane dla formularza składającego się z 3 pól…
Widok w interface GA: Zawartość / Najlepsza treśćMamy 22 odsłony formularza, gdzie 17 razy został on błędnie wypełniony, a 5 razy wypełnienie zostało zakończone sukcesem. W tym przypadku mamy:

SubmitError = 17
SubmitAll = 17+5
FQR = (1-(17/22))*100% = (1-(0.77)*100% = 27%

Jakość formularza wynosi = 27%

Dodatkowo, analizując dane uzyskujemy kluczową informacje, że wypełnienie pola nr 1 sprawiło użytkownikom największy problem i warto poddać je analizie eksperckiej.

Podsumowanie

Rejestracja błędów w formularzach pozwala obliczyć jakości formularza (FQR) oraz identyfikuje pola, które sprawiają użytkownikom największy problem. Dzięki temu możemy je zanalizować i zoptymalizować.

--
Maciej Gałecki


Udostępnij:

0 komentarzy: