8 czerwca 2010

Bluerank na Internet 2k10

15 czerwca w Warszawie, podczas konferencji Internet 2k10, Bluerank zaprezentuje raport "Obraz kampanii prezydenckiej 2010 w Internecie".

W programie wystąpienia Zbyszka Nowickiego znajdują się m.in. takie oto zagadnienia:

  • strategia komunikacji online kandydatów na Prezydenta RP,
  • forma komunikatów i grupy docelowe poszczególnych kandydatów,
  • wykorzystanie narzędzi komunikacji internetowej w kampanii prezydenckiej,
  • obecność w wyszukiwarce Google oraz... co i jak Internet "mówi" o kandydatach.

Konferencja Internet 2k10, organizowana przez Internet Standard, jest dorocznym, największym wydarzeniem branży internetowej w Polsce. Biorą w nim udział dyrektorzy portali, prezesi firm związanych z rynkiem internetowym, przedstawiciele agencji reklamowych, domów mediowych, kadra zarządzająca firm i organizacji działających w obszarze e-biznesu lub planujących takie działania. Konferencja Internet 2k10 to prezentacje najciekawszych projektów zrealizowanych od ubiegłorocznej konferencji, oraz premiery nowych przedsięwzięć, dyskusje panelowe dotykające problemów istotnych dla branży.

--
Aneta Mitko


Udostępnij:

0 komentarzy: