5 marca 2014

Czy wiesz jakie dane analizujesz? Filtry profilu i architektura konta Google Analytics

Jesteś właścicielem strony internetowej? Obsługujesz serwis klienta? Nie trzeba Ci mówić, że ruch w serwisie WWW należy mierzyć. Prawdopodobnie nie trzeba nawet wspominać, że warto z tych pomiarów wyciągać wnioski (choć ta prawda nie jest już taka powszechna). Czy jednak wiesz, jakie dane analizujesz?

Google Analytics raportuje dane z każdej strony, na której jest poprawnie wpięty i o każdym użytkowniku, który tę stronę odwiedzi (temat próbkowania odłóżmy na razie na bok). Czy jednak wszystkie te dane są istotne? Być może tak. Czy są istotne w kontekście biznesowego celu witryny? Być może nie. Tak czy nie, nie ma nic piękniejszego niż porządek w danych W imię tego porządku, poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na architekturę konta GA (usługi GA, precyzyjnie mówiąc) a co za tym idzie - kilka praktycznych filtrów profilu Google Analytics.

Profile możemy tworzyć nie tylko po to, aby gromadzić w nich przefiltrowane dane, ale też po to, aby wybranym użytkownikom nadać do nich dostęp z różnym zakresem uprawnień, począwszy od administratora konta, przez osoby wewnątrz organizacji, pracujące w oparciu o dane GA, a skończywszy na zewnętrznej agencji odpowiedzialnej za określony kanał marketingowy.
Niezależnie od tego, jak chcemy dane gromadzić, ile profili tworzyć, jakim użytkownikom udostępniać raporty, każdy serwis, każde konto GA wymaga kopii zapasowej oryginalnych danych. Dlaczego? Ponieważ filtry profilu są nieodwracalne. Gdy raz przefiltrujemy dane, nie będziemy mieć wglądu do oryginalnego zbioru.

Warto zapamiętać:

  • Filtry wykonywane są w ustalonej kolejności
  • Dane wyjściowe filtra A są danymi wejściowymi filtra B
  • Wszystkie utworzone filtry są dostępne na poziomie konta, skąd można je importować do profili. Modyfikacja określonego filtra ma zastosowanie na wszystkich profilach konta, w których jest on stosowany (wydaje się trywialne, ale niejeden użytkownik GA był zaskoczony ).

Dlatego na każdym koncie powinien znaleźć się profil bez filtrów (możliwy filtr do zastosowania jest omówiony poniżej). Niech nazywa się przykładowo BACK-UP lub RAW DATA, a dostęp administracyjny do niego ma minimalna liczba użytkowników.

Drugi w kolejności profil także będzie gromadził wszystkie dane, ale tym razem, aby były czytelne i wiarygodne, dane mogą być przefiltrowane za pomocą kilku warunków.  Przykładowo (szczegóły konfiguracji znajdują się w dalszej części artykułu):
1. Wykluczenie własnego IP, organizacji i agencji - aby dane osób pracujących nad serwisem nie ważyły na średnich statystykach wykorzystania;
2. Wykluczenie serwera testowego - jak powyżej;
3. Pełny adres URL - gdy mamy do czynienia z serwisem o kilku subdomenach. Standardowo raporty GA pokazują tylko URI adresu (część adresu po znaku /), dzięki temu filtrowi będziemy widzieć pełne adresy URL, a dane dla tych samych URI w obrębie różnych subdomen (np. a.domena.pl/home b.domena.pl/home) nie będą agregowane w raportach; 
Filtr raportujący pełny URL może być zastosowany w profilu kopii zapasowej, gdyż jedynie modyfikuje wyświetlanie danych, a nie odfiltrowuje danych wejściowych; 
4. Przepisanie URI - gdy adresy stron są nieczytelne (np. określona sekcja serwisu zawiera w adresie unikalny ciąg znaków zamiast swojej nazwy).

Powyższe filtry mogą mieć zastosowanie także w innych profilach, choćby tych wymienionych poniżej.
Porządkowanie danych w kolejnych profilach możemy zacząć od odpowiedzi na pytanie, czy serwis ma charakter jednorodny czy też ma różnorodne podsekcje lub subdomeny np. blog, forum, sklep, stronę korporacyjną itd. Każda taka odrębna sekcja może i powinna być analizowana osobno, gdyż użytkownicy poruszają się po nich w inny sposób i prawdopodobnie w innym celu. W tym przypadku zastosujemy filtr:

5. Uwzględnij ruch do subdomeny, kategorii, sekcji;
Jeśli serwis jest jednorodny, ale za to międzynarodowy lub przynajmniej skierowany do użytkowników kilku wybranych lokalizacji, wówczas użyjemy filtra:

6. Uwzględnij ruch z kraju/regionu;
Aby analizować wyłącznie ruch z kampanii Adwords, zastosujemy zestaw filtrów:

7. Uwzględnij ruch tylko z określonego źródła i uwzględnij ruch tylko z określonego medium ruchu;
Może mieć to zastosowanie również wówczas, gdy nie chcemy agencji zewnętrznej udostępniać wszystkich danych serwisu, a tylko te dotyczące kanałów marketingowych, za które agencja jest odpowiedzialna.
Podsumowując, przykładowe konto GA może mieć układ jak poniżej.

Profile usługi GA:
  • Kopia zapasowa 
  • Wszystkie dane witryny 
  • Sekcja: Blog
  • Sekcja: Sklep
  • Źródło: Adwords 
Wyszczególnione wcześniej przykładowe filtry zostały przedstawione poniżej, na zrzutach ekranu z okna konfiguracji. Filtry profilu/widoku konfigurowane są na poziomie ustawień profilu w widoku administratora usługi GA.


*Dość często konfiguracja filtru wymaga zastosowania pewnego wzoru dla danego warunku (strona, IP, kraj itp.), tzw. wyrażeń regularnych. Dlatego, w końcowej części artykułu, prezentujemy krótką ściągę.

1. Wykluczenie własnego IP, organizacji i agencji


lub


2. Wykluczenie serwera testowego


3. Uwzględnij ruch z kraju/regionu


4. Uwzględnij ruch tylko z określonego źródła ruchu

filtr 1.

filtr 2.


5. Uwzględnij ruch do subdomeny, kategorii, sekcji


lub


6. Pełny adres URL


7. Przepisanie


*Krótka ściąga z wyrażeń regularnych:
. Dowolny znak
\ z wyjątkiem
[] dopasowuje jeden z zawartych elementów
[^ ] wykluczenie
? zero lub jeden poprzednika
+ jeden lub więcej poprzednika
* zero lub więcej poprzednika
{} liczba powtórzeń poprzednika 
{M,} {,N} {M,N} liczba powtórzeń od do
.* dowolny ciąg dowolnych znaków
() grupa znaków
| lub
^ początek
$ koniec
\d dowolna liczba
\s spacja
\w dowolna liczba, litera, podkreślnik

Przykład:
31{2}
311
(\d{1,5}\s)?\w*\s\w*
2345 abc dvf, 793 test test1, sam tekst 
(U\.?S\.?|u\.?s\.?)
US, U.S., us, u.s. 
^193\.28\.189\.([0-9]|1[0-9]|2[0-4])$
193.28.189.0 - 193.28.189.24

Narzędzia, dzięki którym można przetestować poprawność wyrażenia:
1. Własne raporty w panelu GA. Tam sprawdzimy np. czy wyrażenie regularne powoduje przefiltrowanie danych w pożądany przez nas sposób.


2. Narzędzia do weryfikacji poprawności wyrażeń regularnych, zarówno na stronach internetowych, jak i jako dodatki do przeglądarek. Wystarczy przeszukać wyniki Google dla zapytania regular expression checker lub regex tester.


Zachęcamy do rozwinięcia architektury kont GA i stosowania filtrów widoku. Natomiast wyrażenia regularne przydadzą się każdego dnia, przy sprawniejszym przeglądaniu i filtrowaniu raportów GA.

--
Karolina Lejman - Rosińska, SEM Analyst


Udostępnij:

0 komentarzy: