4 czerwca 2014

Skuteczne sposoby na poprawę Wyniku Jakości

Google nieustanne wprowadza nowości w kampaniach AdWords. Nowe kampanie produktowe PLA, kampanie Gmail Sponsored Promotions czy reklamy typu Display – Catalog Lightbox – wszystko to powoduje, że łatwo zapomnieć o najprostszych i skutecznych sposobach optymalizacji kampanii linków sponsorowanych. Bardzo ważnym wskaźnikiem mającym wpływ na kampanie PPC jest niewątpliwie Wynik Jakości. Warto skupić się nad jego poprawą, ponieważ warunkuje on cenę kliknięcia w linkach sponsorowanych.

Wynik Jakości - Co to jest?
Wynik Jakości  to najogólniej rzecz biorąc miernik wskazujący stopień, w jakim reklamy, słowa kluczowe i strony docelowe są dopasowane do potrzeb internautów.
Na Wynik Jakości mają wpływ 3 czynniki:
słowa kluczowe
reklamy
strony docelowe

Im większa  trafność dopasowania tych czynników, tym wyższy Wynik Jakości. Mierzy się go w dziesięciostopniowej skali, w której 10 jest oceną najlepszą, a 1 - najsłabszą. Im wyższy Wynik Jakości, tym wyższa pozycja naszej reklamy w płatnych wynikach wyszukiwania. Wysoka wartość tego parametru obniża CPC i powoduje wzrost pozycji reklamy. Warto więc podejmować próby poprawy Wyniku Jakości.

Jak go obliczyć?
Wynik Jakości obliczany jest za każdym razem, gdy wyszukiwanie powoduje wyświetlenie reklamy. Jeśli następuje to kilka razy w ciągu dnia, Google podaje jeden przybliżony wynik.

Przy obliczaniu wyniku jakości Google bierze pod uwagę również takie wartości CTR jak - współczynnik klikalności słowa kluczowego, historyczny CTR wyświetlanego adresu URL, historię konta, w tym CTR reklam i słów kluczowych, jakość strony docelowej, trafność słowa kluczowego w stosunku do reklam, trafność słowa kluczowego dla wyszukiwania, skuteczność geograficzna konta, skuteczność reklamy w witrynie oraz urządzenia docelowe. Wpływając na te wartości podnosimy Wynik Jakości.

Możemy obliczyć Wynik Jakości dla sieci reklamowej i  sieci wyszukiwania  na poziomie słów kluczowych, tekstów reklamowych oraz całego konta.

W panelu AdWords obserwujemy Wynik Jakości na poziomie słów kluczowych. Najeżdżając kursorem na biały dymek możemy dowiedzieć się więcej na ten temat wybierając jedną z trzech opcji: przewidywany CTR, trafność reklamy i doświadczenie strony docelowej.


Jak poprawić Wynik Jakości?
Jednym bardzo prostym i skutecznym sposobem na poprawę Wyniku Jakości jest szczegółowy podział kampanii na grupy. Na przykład chcąc promować różnego typu bazy noclegowe, warto podzielić je na poszczególne typy, a więc korzystny podział na  grupy wyglądałby następująco:
- kwatery, noclegi          
- hotele               
- pensjonaty, hostele
- schroniska
Każda z grup powinna zawierać, szczegółowe, odpowiednie do grupy słowa kluczowe, tak aby użytkownik wyszukujący frazę trafił na interesującą go reklamę, a kliknięcie w nią przeniosło go na stronę docelową o tej samej tematyce. Jednocześnie, każda z tych grup powinna zawierać równie doprecyzowane teksty reklamowe.
Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem jest zawarcie słowa kluczowego w reklamie, jeśli to możliwe w nagłówku. W tekście reklamy w grupie kwatery i noclegi najlepszym nagłówkiem jest słowo kwatera lub nocleg
Podział na grupy jest bardziej wartościowy, jeśli wynika z podziału zastosowanego w witrynie, ponieważ reklama odsyła nas na strony docelowe poszczególnych kategorii. Bardzo częstym błędem obniżającym Wynik Jakości jest kierowanie reklam na stronę główną. Na szczęście można go łatwo uniknąć.
Biorąc pod uwagę fakt, że na Wynik Jakości ma także wpływ współczynnik klikalności CTR słów kluczowych, warto zadbać, aby był on jak najwyższy. Dobrą praktyką jest więc poprawa CTR. Jak to zrobić? W słowach kluczowych, które posiadają niski CTR i dość dobry Wynik Jakości warto zmienić typ dopasowania tego słowa. Oczywiście zawężamy typ dopasowania, z przybliżonego, poprzez do wyrażenia, aż po dopasowanie ścisłe. Co zrobić ze słowami, których CTR jest niski, a Wynik Jakości nadal jest słaby? Jeśli nie są to najbardziej wartościowe dla nas słowa proponuję usunięcie ich z grupy reklamowej,  a w zamian rozbudowanie bazy słów  - można  oprzeć się na raporcie wyszukiwanych słów kluczowych (SQR).
Co ze słowami i reklamami, które mają wysoki CTR oraz wysoki Wynik Jakości, jednak nie są już nam potrzebne w kampanii, np. ze względu na częściową  zmianę asortymentu lub oferowanych usług? Radziłabym ich nie usuwać, a jedynie wstrzymać, ponieważ przy obliczaniu Wyniku Jakości Google bierze pod uwagę historyczny CTR słów kluczowych i reklam. 
Wynik Jakości uwarunkowany jest również jakością strony docelowej. Często zdarza się, że nie mamy wpływu na jej trafność czy przejrzystość,  dlatego dobrą praktyką jest dostosowanie kampanii do budowy witryny. Co to oznacza? Podział konta na kampanie, a kampanii na grupy może być odzwierciedleniem struktury witryny. Konstruując kampanie patrzymy na strony docelowe, tym samym zwiększa się ich trafność i podnosi  Wynik Jakości.
Warto także zwrócić uwagę na wykluczane słowa kluczowe. Pomagają one zawęzić zakres zapytań, które biorą udział w aukcji.  
Na poziomie reklam Wynik Jakości obliczany jest dla wszystkich reklam w obrębie grupy w stosunku do słowa kluczowego. Reklamy słabsze z niższym CTR warto zmieniać, wstrzymać  lub usuwać, aby nie obniżyć Wyniku Jakości słów kluczowych. 
Można wykorzystywać reklamy z nagłówkiem KIT, co spowoduje, że słowo kluczowe zostanie wyświetlone w odpowiednim miejscu  -  może to być nagłówek.
Lepiej, aby grupy z KITem były oddzielone od pozostałych tekstów. Jeżeli w 1. grupie  znajdują się zarówno reklamy standardowe jak i te z dynamicznym generowaniem treści, należy bardzo ostrożnie dobierać  frazy. Muszą mieć sens, ale nie mogą być za długie. W przeciwnym razie reklamy będą napisane w sposób niezrozumiały albo frazy nie zostaną w ogóle umieszczone w tekście. Idąc  krok dalej  - czasem warto wydzielić reklamy z KIT do osobnej kampanii z ustawieniami – „bez zbliżonych odmian”.

A co z użytkownikiem?
Reasumując, jeśli zależy nam na wysokim Wyniku Jakości powinniśmy zwrócić uwagę na dopasowanie powyższych czynników. Poprawa Wyniku Jakości gwarantuje niskie stawki za kliknięcie (CPC) i wysoką pozycję w płatnych wynikach wyszukiwania.
Co to daje użytkownikowi? Wpisując frazę w wyszukiwarkę natrafia na odpowiednią, interesującą go reklamę, w którą klika. Zostaje przeniesiony na stronę docelową, na której znajduje się to, czego szuka – produkt, który zakupi lub usługę, z której skorzysta.

--
Magdalena Szczepańska, Paid Search Executive


Udostępnij:

0 komentarzy: