10 stycznia 2013

Wygraj studia i płatne staże - Bluerank w jury

Bluerank po raz kolejny jest partnerem Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Chodzi oczywiście o konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego. Na zwycięzców czekają studia podyplomowe na SGH i płatne staże. Patronat nad konkursem po raz drugi objęła Barbara Kudrycka, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z kolei Maciej Gałecki - CEO Bluerank, już po raz czwarty będzie jurorem oceniającym nadesłane prace.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową organizowany przez IAB Polska przy współpracy z Szkołą Główną Handlową to jeden z efektów aktywności edukacyjnej, jaką IAB Polska prowadzi już od ponad 4 lat. Założeniem tych działań jest między innymi tworzenie innowacyjnych programów studiów oraz przedmiotów z zakresu marketingu internetowego na uczelniach wyższych w Polsce. Dla naszej agencji jest to aspekt szczególnie bliski, ponieważ pracownicy Bluerank są wykładowcami na wyższych uczelniach i uczą przedmiotów związanych z marketingiem w wyszukiwarkach. Nasi specjaliści prowadzą zajęcia na studiach podyplomowych Innowacyjny e-Marketing w Wyższej Szkole Bankowej.

Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych. Do udziału w konkursie dopuszczone są prace magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie z zakresu marketingu internetowego obronione w okresie od 01.01.2007 r. do 03.02.2013 r. Celem konkursu jest skierowanie uwagi studentów na marketing internetowy oraz promocja internetu jako medium reklamowego.

Harmonogram konkursu:

1.    18.12.2012 - 03.02.2013 - Zbieranie prac
2.    03.02.2013 - 08.02.2013 - I etap - oceny prac dokona przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej
3.    09.02.2013 - 20.02.2013 - II etap -  sprawdzanie prac przez Jury
4.    21.02.2013 - 24.02.2013 - Spotkanie Jury w celu wyboru pracy
5.    01.03.2013 - Ogłoszenie wyników

Zgłoszenie powinno zawierać:

•    2 Płyty CD wraz z nagraną pracą dyplomową przy czym imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora oraz nazwa uczelni powinna zostać usunięta z pracy.
•    Wypełniony oraz podpisany przez autora Formularz Zgłoszenia do Konkursu.
•    Podpisany przez autora pracy Regulamin Konkursu.
•    Dowolny dokument z uczelni wyższej potwierdzający uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej (np. zaświadczenie z dziekanatu, ksero dyplomu)

Nagrody:

Najlepsza praca dyplomowa (magisterska)
•    indeks na rozpoczynającą się w marcu 2013 roku edycję Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej (więcej: www.marketing-internetowy.edu.pl)

Pozostałe nagrodzone prace
•    miesięczne płatne praktyki

Więcej informacji na stronie konkursu: http://www.iabpolska.pl/

--
RedakcjaUdostępnij:

0 komentarzy: