2 października 2006

Farmaceutyki i usługi medyczne a SEM

Niektóre branże sprawiają marketerom znacznie więcej kłopotów niż inne. Powodem są różnego rodzaju ograniczenia działań reklamowych nakładane na tzw. produkty trudne. Aby dotrzeć z informacją do swoich odbiorców, musimy w przypadku tego rodzaju oferty przestrzegać wielu regulaminów i respektować zakazy nakładane na nas niejako na różnych poziomach działalności.

Planując kampanię reklamową w wyszukiwarce dla klienta z branży medycznej lub farmaceutycznej warto rozpocząć od zapoznania się z ogólnymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym kraju w reklamie, ze szczególnym uwzględnieniem tych praw, które odnoszą się bezpośrednio do danej branży. Dodatkowo, musimy zastosować się oczywiście do regulaminów samych wyszukiwarek oraz zasad korporacyjnych naszego klienta (jeśli takowe istnieją).

W Polsce internetowa reklama produktów sensytywnych podlega, podobnie jak w przypadku mediów tradycyjnych, wielu ograniczeniom. Marketerzy mają tu znacznie węższe pole do działania niż np. w USA czy Kanadzie, gdzie w linkach sponsorowanych (przy spełnieniu pewnych warunków formalnych) można reklamować w ten sposób leki dostępne tylko na receptę albo apteki internetowe.

Na polskim rynku stosunkowo łatwo promować online usługi medyczne, znacznie trudniej natomiast farmaceutyki. Przygotowując kampanię SEM, musimy wówczas pamiętać przede wszystkim o tym, że nie wolno nam używać nazwy leku, a serwisy farmaceutyczne nie zawsze (ze względu na swoją treść) mogą być dostępne dla wszystkich internautów (często udostępniane są tylko na hasło, dla specjalistów).

--
Aneta Mitko


Udostępnij:

0 komentarzy: