23 stycznia 2007

Poradnik SEO PR

SEO PR to połączenie internetowych działań public relations z search engine optimization. Polega na specyficznym konstruowaniu materiałów PR - tak, aby były one odpowiednio nasycone słowami kluczowymi - takimi słowami, które są najczęściej wpisywane do wyszukiwarek przez target danej marki (przez dziennikarzy, klientów czy inną grupę docelową).

'Piarowa' obecność medialna

Celem każdego 'piarowca' jest obecność popularyzowanej przez niego marki w mediach - wybranych czasopismach, telewizji, stacjach radiowych oraz w Internecie. O ile w mediach tradycyjnych owa obecność jest sprawą stosunkowo oczywistą (ilość, częstotliwość publikacji w wybranych tytułach) o tyle w Sieci 'podtrzymanie' obecności na satysfakcjonującym poziomie wymaga dodatkowych zabiegów optymalizacyjnych (tak jak czyni się to w przypadku serwisów WWW) ponieważ do materiałów udostępnianych online internauci docierają przede wszystkim poprzez wyszukiwarki (3,5 miliarda zapytań dziennie).

Optymalizacja oznacza zatem w tym przypadku dostosowanie materiału do wymagań wyszukiwarek internetowych, aby był on odpowiednio zindeksowany i - co za tym idzie - często prezentowany internautom w wynikach wyszukiwania na wysokich pozycjach.

Optymalizacja materiałów PR

92% internautów korzysta z wyszukiwarek. Mają oni do wyboru wiele miliardów stron WWW do przejrzenia, a na każdej z nich może znaleźć się coś interesującego do przeczytania, w tym także informacje naszej konkurencji. Aby zwiększyć swoje szanse dotarcia do odbiorcy warto zapewnić własnemu materiałowi (artykuł, komunikat dla mediów etc.) odpowiednio wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania dla wybranych słów kluczowych (istotnych dla prezentowanego tematu) pamiętając, że tylko 10% internautów wychodzi poza trzecią stronę wyników wyszukiwania...

Słowa, słowa, słowa...

Pierwszym etapem optymalizacji materiałów PR jest identyfikacja najważniejszych (ze względu na przekaz i jego odbiorców) słów wraz z odpowiednim ich podziałem i przyporządkowaniem. Należy dobrać słowa i frazy tak, aby odpowiadały charakterystyce poszczególnych grup docelowych. Trzeba uświadomić sobie, co interesuje naszych odbiorców, czego najczęściej szukają w Internecie, jakie słowa wpisują w wyszukiwarce, a potem odpowiednio je skategoryzować na własny użytek wedle klucza ważności, popularności, 'sezonowości', konkurencyjności itd. Mając do dyspozycji tak opracowany zestaw, tworzymy (lub modyfikujemy) materiał PR, opierając się w zależności od potrzeby (informacja dla dziennikarzy, okolicznościowy artykuł promocyjny, oferta dla potencjalnych klientów) na odpowiedniej grupie słów.

Forma dla treści

Tekst wykorzystywany w projektach SEO PR powinien nie tylko zawierać wybrane słowa - klucze, musi być jeszcze odpowiednio sformatowany, a frazy i słowa kluczowe należy w nim odpowiednio rozmieścić dla uzyskania efektu optymalizacji i skutecznego popularyzowania tekstu poprzez wyszukiwarki. Podstawowe zasady działania w tym zakresie mówią o tym, że:

 • dwa, trzy najważniejsze słowa kluczowe powinny obowiązkowo znaleźć się w tytule materiału,
 • tekst powinien zawierać 'wyboldowane' śródtytuły (nagłówki) ze słowami kluczowymi (po jednym, dwa w każdym),
 • jak najwięcej fraz kluczowych warto umieścić w pierwszym akapicie, ponieważ jest on najważniejszą częścią materiału (słowa w kolejnych akapitach mają nieco mniejsze znaczenie dla wyszukiwarek),
 • słowa - klucze warto podlinkować, przez wyszukiwarki zostaną one uznane wówczas za ważniejsze od innych,
 • wszelkie odnośniki w tekście należy umiejscawiać jak najbliżej słów kluczowych, co nada im nieco większą wagę,
 • pojedynczy materiał PR warto umieścić na osobnej stronie WWW, przydzielając jej indywidualny adres (najlepiej taki, który zawierać będzie tytuł tekstu lub tylko słowa - klucze),
 • dla strony prezentującej materiał trzeba stworzyć tzw. meta tagi (tytuł, opis) nasycone słowami kluczowymi będącymi bazą dla danego materiału PR,
 • materiał PR umieszczany powinien być w miarę możliwości na 'home' lub maksymalnie dwa poziomy w głąb struktury serwisu (poprawi to na pewno jego skuteczność).

Teksty na WWW

Poza regułami rządzącymi SEO PR, nie należy zapominać także o zasadach przygotowywania tekstów na strony internetowe w ogóle. Pamiętajmy przede wszystkim o kilku poniższych wskazówkach:
 • publikować możliwie krótkie formy, dłuższe teksty dzielić na mniejsze - logiczne części, stosować akapity i podstrony,
 • nadawać tekstowi przyjazną dla oczu formę, wspomagającą jego 'skanowanie' przez odbiorcę (wypunktowania, nagłówki, pogrubienia istotnych fragmentów, tabele, infografiki),
 • wykorzystywać multimedialne i hipertekstowe możliwości medium (ilustracje, odnośniki wewnętrzne, linki prowadzące na zewnątrz serwisu do materiałów istotnych dla prezentowanego tematu),
 • uatrakcyjniać teksty zabawną pointą, interesującym cytatem, anegdotycznym wprowadzeniem, etc.
 • oferować unikalną, wartościową, bogatą merytorycznie treść.

Warunki powodzenia przedsięwzięcia

Aby działania SEO PR powiodły się, należy zwracać uwagę na to, żeby opracowany i zoptymalizowany przez nas materiał był opublikowany dokładnie w takiej właśnie postaci. Wysyłając notkę prasową do internetowych serwisów informacyjnych nie mamy zwykle dużego wpływu na to, w jakim kształcie nasz news pojawi się na łamach tego serwisu, dlatego warto także skupić się na możliwościach samodzielnej publikacji materiału.

W dobie Web 2.0 i 'samotworzącego' się kontentu mamy całkiem sporo opcji do wyboru. Poza umieszczaniem materiału na przykład na firmowej stronie WWW, możemy opublikować go na firmowym blogu lub powiedzmy umieścić na stronach serwisów agregujących pewnego rodzaju treści - na przykład komunikaty prasowe z danej branży.

Dziennikarze w Internecie

Zasadność realizowania SEO PR (przynajmniej na potrzeby media relations) potwierdzają wyniki badań Nielsen / NetRatings, z których jednoznacznie wynika, że większość dziennikarzy regularnie korzysta z Sieci i różnorodnych opcji oferowanych przez wyszukiwarki internetowe (jak choćby przegląd newsów Google czy Google Alert).

98% przedstawicieli mediów codziennie łączy się z Internetem, 80% - 90% korzysta z zasobów Sieci robiąc research w celu zebrania potrzebnych informacji do opracowania swojego materiału, 76% osób szuka w ten sposób nowych źródeł informacji, różnego rodzaju ekspertów, którzy mogliby potwierdzić pewne dane, skomentować je, wypowiedzieć się etc. Aż 73% dziennikarzy monitoruje Internet w poszukiwaniu informacji prasowych...

--
Aneta Mitko
ePR i Copywriting / Bluerank


Udostępnij:

0 komentarzy: